Dotyková pokladňa elio POS 100 Basic cena: 399 e

E-shop