Dotyková pokladňa elio POS 100 Basic cena: 439 e

E-shop